9 maart 2016

Ketenintegratie

images[9]De essentie van ketenintegratie is het op elkaar afstemmen van de verschillende onderdelen uit een keten met als doelstelling:

  • het optimaliseren van de werkprocessen;
  • het verminderen van de administratieve last;
  • een eenduidige vastlegging van gegevens.

Bij deze ketenintegratie is ICT een hulpmiddel waarmee gegevensuitwisseling kan worden gerealiseerd. ICT moet hierbij worden afgestemd op de processen en niet andersom.
De informatiesystemen in de keten moeten een eenheid van taal hebben en beschikken over koppelvlakken om gegevens op te halen en door te sturen. Behalve de technische uitdagingen is de onderlinge afstemming (communicatie) van groot belang.

De Realisatiegroep heeft een ruime ervaring met geautomatiseerde gegevensuitwisseling tussen diverse organisaties en systemen. U kunt bij ons terecht voor de ontwikkeling van koppelvlakken maar ook voor berichtdefinities en regievoering.