9 maart 2016

Beheer

Voor organisaties en haar medewerkers is het van groot belang dat software-oplossingen (applicaties) efficiënt worden beheerd. Het beheer van een applicatie is volgens het beheermodel van Van Looijen op te delen in drie vormen:

Technisch beheer betreft het in technische zin in de lucht houden van de applicatie en richt zich op het technische platform waarop de applicatie draait. Bij applicatiebeheer gaat het om het ontwikkelen en onderhouden van de applicatie. Terwijl het functioneel beheer zich richt op het gebruik van de applicatie. Het omvat alle beheertaken die nodig zijn in het kader van het gebruik van een informatiesysteem.

Klik hier voor meer informatie over het beheersmodel Van Looijen.

Vaak is het voor organisaties niet lonend om een fulltime applicatie- of functioneel beheerder in dienst te hebben en up-to-date qua kennis te houden. Door het uitbesteden van het applicatie- en/of het functioneel beheer aan de Realisatiegroep krijgt u toegang tot hoogwaardige kennis van en support op uw applicaties. U kunt hierdoor uw gebruikers zowel reactief als proactief ondersteunen en eventuele bottlenecks en afhankelijkheden wegnemen.